Plan aktivnosti 2021.


DATUM

AKTIVNOST

ORGANIZIRA

TELEFON

U skladu s preporukama vazanima za CVID pandemiju, do daljnjega nema planiranih društvenih aktivnosti.
 

* U slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti moguće su promjene planiranih aktivnosti o čemu će članovi biti pravovremeno obaviješteni.